PYTANIE 14. ILE LEKCJI POTRZEBA ABY NAUCZYĆ SIĘ JEŹDZIĆ KONNO?

Postępy czynione w nauce jazdy zależą od indywidualnych predyspozycji uczniów i systematyczności lekcji. Nie ma reguły ile godzin trzeba wyjeździć by nauczyć się poszczególnych ćwiczeń. Podstawy jazdy opanowuje się zwykle po kilku lekcjach, ale jeszcze wiele czasu i wysiłku będzie kosztowało jeźdźca doskonalenie swych umiejętności, tak by jazda była przyjemna nie tylko dla nas ale i dla naszego wierzchowca.