PYTANIE 12. DLACZEGO NIE MOŻNA PRZYPIĄĆ KONIA DO UWIĄZU ZA WĘDZIDŁO ANI PRZYWIĄZAĆ ZA WODZE?

Konia nie wolno uwiązywać takimi sposobami. Grozi to, w razie szarpnięcia się konia, nie tylko rozerwaniem ogłowia, ale przede wszystkim poważnym okaleczeniem pyska konia.