PYTANIE 10. CZY PALCAT (BACIK) JEST NAPRAWDĘ POTRZEBNY NA JEŹDZIE? PRZECIEŻ NIE MAM ZAMIARU BIĆ MOJEGO KONIA!

Bacik jeździecki w żadnym wypadku nie służy do bicia konia. Właściwie użyty oznacza dla konia karę za nieposłuszeństwo jeźdźcowi. Karę taką koń bardzo dobrze rozumie i respektuje jeźdźca jako istotę stojącą wyżej w hierarchii, której należy słuchać. Stwierdzenie "nigdy nie uderzę mojego konia" świadczy więc nie o dobrym sercu jeźdźca, a o braku znajomości reguł rządzących końskim światem. Palcat należy do sztucznych pomocy jeździeckich i pozwala nam na wzmocnienie pomocy naturalnych (dosiadu, działania łydek), wyłącznie w sytuacjach, które tego wymagają (jeździec nie może nadużywać palcata zamiast prawidłowych pomocy jeździeckich).