PYTANIE 4. JAK CZĘSTO POWINNO SIĘ JEŹDZIĆ, ABY NAUKA JAZDY KONNEJ BYŁA EFEKTYWNA?

W pierwszym okresie nauki najlepiej jest jeździć dwa lub trzy razy w tygodniu. Minimum to jeden raz w tygodniu. Częstsze lekcje wiążą się niestety z większymi nakładami finansowymi, natomiast zbyt rzadkie nie gwarantują osiągania widocznych postępów w nauce. Systematyczność w nauce jazdy jest szczególna ważna w początkowym okresie nauki, ale również u zaawansowanych jeźdźców warunkuje uzyskanie zadawalających rezultatów i doskonalenie umiejętności.